Merke- og planleggingsdager

Januar 2020

10.

Planleggingsdag

28.-28.

Skilek en gang pr uke (førskolebarna)

Februar 2020

3.-6.

Vi lærer om samefolket og markerer samefolkets dag

14.

Karneval

Mars 2020

6.

Planleggingsdag

April 2020

2.

Påskefrokost

8.-13.

Påskefri - barnehagen stengt

Mai 2020

4.-8.

Vi 'Rusker' opp i nærmiljøet

15.

Vi markerer 17.mai. HMK garden kommer! (forbehold om dato)

22.

Planleggingsdag

29.

Vi markere Eid

Juni 2020

10.

Kanvasfestivalen i Frognerparken

11.-12.

Overnattingstur i Nordmarka (maxibarna)

16.

Sommerfest i barnehagen

22.-26.

Vi feirer kjærligheten og mangfoldet i barnehagen vår!

Juli 2020

6.-17.

Sommerstengt

August 2020

3.

Velkommen til barnehageåret 2020/2021

24.-11.

Fokus på vennskap

September 2020

14.-18.

Brannvernuke m/førstehjelp

November 2020

2.-6.

Hygieneuke

Desember 2020

16.

Nissefest