Merke- og planleggingsdager

August 2019

5.

Velkommen til barnehageåret 2019/2020

16.

Planleggingsdag

September 2019

2.-6.

Hygieneuke

16.-20.

Brannvernuke m/førstehjelp

30.-25.

Fokus på vennskap

November 2019

1.

Planleggingsdag

Desember 2019

6.

Nissefest

13.

Luciafeiring

Januar 2020

10.

Planleggingsdag

28.-28.

Skilek en gang pr uke i februar (førskolebarna)

Februar 2020

3.-6.

Vi lærer om samefolket og markerer samefolkets dag

5.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

12.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

14.

Karneval

Mars 2020

6.

Planleggingsdag

April 2020

2.

Påskefrokost

8.-13.

Påskefri - barnehagen stengt

Mai 2020

4.-8.

Vi 'Rusker' opp i nærmiljøet

15.

Vi markerer 17.mai. HMK garden kommer! (forbehold om dato)

22.

Planleggingsdag

29.

Vi markere Eid

Juni 2020

11.

Sommerfest i barnehagen